Hållbarhet

Att ta ansvar och agera hållbart har alltid varit rättesnöre för Hermansson & Co, men det är först på senare tid som vi har konkretiserat vad det betyder för oss i flera perspektiv, hur vi faktiskt arbetar och vad vi kan göra för att göra det ännu bättre. Vi lär oss och utvecklas varje dag, framför allt i relationen med vår omvärld, våra kunder och leverantörer. Många av våra vinproducenter har varit med sedan vi startade för 20 år sedan och vårt långa samarbete har skapat en nära och öppen dialog, som även smittar av sig på nya relationer.

Arbetsvillkor i leverantörsledet

Som importör till Systembolaget har Hermansson & Co antagit BSCIs uppförandekod (Business Social Compliance Initiative). Det innebär att våra producenter i sin tur också åtar sig att följa denna kod som handlar om att säkerställa goda arbetsvillkor. Vi ser BSCI koden som ett bra verktyg för att föra konstruktiva dialoger om vad det innebär att ta socialt ansvar. I vissa fall görs även externa revisioner hos producenterna.

Läs mer om BSCI

Läs mer om arbetsförhållanden i Sydafrika


Koll på vår klimatpåverkan

Under förra året la vi grunden för vårt klimatarbete genom att börja kartlägga och mäta alla våra koldioxidutsläpp, inklusive från godstransporter och tjänsteresor.  Vi har nu underlag för att föra dialog med våra distributörer och producenter om lättare och renare frakter. Vi har även valt att klimatkompensera för alla våra utsläpp, el, tjänsteresor och frakten för vårt sortiment från producent till Systembolagets butik och hotell/restaurang.

Via ett externt klimatföretag, Zeromission, går vår kompensation till projektet Trees of Hope i Malawi där förbättrad kunskap om trädplantering och trädskötsel också leder till ökad biologisk mångfald och bättre jordmån som hjälper det egna jordbruket.

Certifikat


Vatten i producentledet

Tillsammans med ett allt varmare klimat är tillgången på rent vatten vår tids nästa stora miljöutmaning. Vatten är en viktig fråga även i många av våra produktionsländer. Vi har valt att närma oss frågan genom att gå med i ett nätverk tillsammans med andra svenska mat- och dryckesföretag, däribland Systembolaget, som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt i leverantörsledet. Nätverket leds av Swedish Water House vid Stockholm International Water Insititute (SIWI). Genom att vara med lär vi oss mer om verktyg och angreppsätt som den globala dryck- och livsmedelsindustrin använder för att mäta och hantera vattenfrågan. Vi ser det som en bra grund i dialogen med våra producenter.

 

Eko, eko, eko

Allt fler konsumenter efterfrågar ekologiskt, vilket är jätteroligt. Många förknippar ekologiskt med hälsa och även om denna koppling ännu inte är vetenskapligt bevisad så kan det ju aldrig skada med mindre bekämpningsmedel. Varken för oss konsumenter men framför allt inte för närmiljön där vinet odlas. Flera av våra producenter arbetar redan idag med mer eller mindre ekologiska metoder, men eftersom regelverket är omfattande väljer en del att avstå från att gå hela vägen och märka produkterna som ekologiska. Vår strävan är att hela tiden utöka det ekologiska sortimentet. Under året lanserar vi bland annat tre nya KRAV-märkta produkter: Creative Wine Toscana Biologico, Black Tower Sparkling och Famille Excellor Biologique.

 

Sund dryckeskultur

Att arbeta med alkohol är en komplex uppgift. I Sverige är vi starkt reglerade i var och hur produkten får säljas, vilket skapar en god grund för sund marknadsföring. Hermansson & Co förespråkar en sund dryckeskultur där alkohol används förnuftigt och sätter guldkant på vuxna människors tillvaro. Genom vårt medlemskap i SVL, Sprit & Vinleverantörsföreningen, är vi med och finansierar ett av SVL skapat utbildningsinitiativ för unga om alkohol, Prata Om Alkohol och Drinkwise. Initiativen har som syfte att skjuta upp unga personers eventuella alkoholdebut och att ge dem ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Genom SVL stöttar vi även branschens egen alkoholgranskningsman som bevakar att företagen i branschen håller en hög etisk nivå i all marknadskommunikation och följer riktlinjerna för marknadsföring.


Läs mer om SVL och branschens ansvarstagande

Läs mer om Prata Om Alkohol 

Leva som vi lär

Allt vi gör inom hållbarhet med våra produkter och leverantörer är inte mycket värt om vi inte själva lever som vi lär. Därför källsorterar vi vårt avfall, kör med ecodriving, mäter och klimatkompenserar för transporter och tjänsteresor och köper miljömärkt till kontoret där det är möjligt. Vi tror på att medarbetare som mår bra presterar bra och att det görs bäst i ett öppet och inkluderande företagsklimat.  Varje medarbetare har en egen kompetensutvecklingsplan och utvecklingssamtal genomförs årligen som en del av vårt arbetsmiljöarbete. Alla medarbetare erbjuds dessutom förutsättningar att bibehålla eller förbättra sitt fysiska och mentala välbefinnande, genom friskvård och personlig och grupprelaterad coachning.

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Policy jämnställdhet och mångfald