Hållbarhet

Att ta ansvar och agera hållbart är en självklar del av Hermansson & Cos visioner, och sedan 2014 har vi arbetat målmedvetet med att konkretisera vad det betyder för oss i flera perspektiv; hur hållbart vi faktiskt arbetar, och i vilka delar vi kan förbättra oss. Vi lär oss och utvecklas varje dag, framför allt i relationen med våra kunder och leverantörer. Många av våra vinproducenter har varit med sedan vi startade 1995 och vårt långa samarbete har skapat en nära och öppen dialog. Vår vision att agera hållbart är även en viktig parameter då vi inleder samarbeten med nya producenter.

Arbetsvillkor i leverantörsledet
Som importör till Systembolaget har Hermansson & Co antagit Amfori BSCIs uppförandekod (Business Social Compliance Initiative). Det innebär att våra producenter i sin tur också åtar sig att följa denna kod som handlar om att säkerställa goda arbetsvillkor. Vi använder BSCI-koden som ett verktyg i  dialogen om socialt ansvarstagande. I riskländer, som exempelvis Italien, görs även externa revisioner hos producenter för att säkerställa att koden efterlevs. I högriskländer, till exempel Sydafrika, är vår ambition att i första hand samarbeta med fairtrade-certifierade producenter.
Läs mer om Amfori BSCI

Läs mer om hur vi arbetar med rättvisemärkt vin i Sydafrika

Koll på vår klimatpåverkan
Under 2014 påbörjade vi vårt klimatarbete. Vi började då kartlägga och mäta alla våra koldioxidutsläpp, inklusive utsläpp från godstransporter och tjänsteresor. Det gav oss ett bra underlag i arbetet mot att minska våra utläpp, inte minst i samarbeten med våra distributörer. Vi har även valt att klimatkompensera proaktivt för alla våra utsläpp, el, tjänsteresor och all frakt för vårt sortiment från producent till hotell, restauranger och till Systembolaget.

Via ett externt klimatföretag, Zeromission, går vår kompensation till två tredjeparts-projekt vars syften är att bevara skog i Indonesien samt upprätta solspisar i Madagaskar.

Certifikaten hittar du nedan:
Bevara skog i Indonesien
Solspisar i Madagaskar

Läs mer om projektet i Indonesien HÄR och projektet i Madagaskar HÄR

Åtgärder:

  • Sedan 2017 transporterar vi över 95 procent av vår försäljningsvolym till vårt lager med tåg- och båtransport.
  • Med start 2018 återvinner vi med Office recycling, som endast har fossilfria transporter (el och biogas). 

Vatten i producentledet
Tillsammans med ett allt varmare klimat är tillgången på rent vatten en av vår tids stora miljöutmaningar - inte minst i många av våra produktionsländer. Vi medverkar i ett nätverk med andra svenska mat- och dryckesföretag, däribland Systembolaget, som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt i leverantörsledet. Nätverket leds av Swedish Water House vid Stockholm International Water Insititute (SIWI). Genom nätverket har vi fått de verktyg som den globala dryck- och livsmedelsindustrin använder för att mäta och hantera vattenfrågan. 

Ekologiska & veganvänliga viner
Efterfrågan på både ekologiska och veganvänliga produkter ökar, sortiment vi därför eftersträvar att utöka. Flera av våra producenter arbetar idag med ekologiska metoder och veganvänliga metoder. Vissa av våra producenter, framförallt de mindre, avstår dock ifrån att certifieras då regelverken är kostsamma och resursomfattande.
Med veganska viner menas att inga animaliska produkter har använts i vinframställningen. För att göra det enklare att välja veganvänliga viner för de som efterfrågar dessa, har vi sammanställt en lista över alla veganska viner i vårt sortiment. 

Se alla våra ekologiska produkter HÄR.

Läs mer om ekologiska viner HÄR. 

Listan, samt vad veganvänligt vin innebär, hittar du HÄR.

Sund dryckeskultur
Att arbeta med alkohol är en komplex uppgift. I Sverige är vi starkt reglerade i var och hur produkten får säljas, vilket skapar en god grund för sund konsumtion. Vi förespråkar en sund dryckeskultur där alkohol används förnuftigt. Genom vårt medlemskap i SVL, Sprit & Vinleverantörsföreningen, är vi med och finansierar SVLs utbildningsinitiativ för unga; "Prata Om Alkohol" och "Drinkwise". Initiativens syfte är att skjuta upp ungas alkoholdebut och att ge dem ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Genom SVL stöttar vi även branschens egen alkoholgranskningsman som bevakar att företagen i branschen följer riktlinjerna för marknadsföring.
Läs mer om SVL och branschens ansvarstagande

Läs mer om Prata Om Alkohol 

Våra policys om hållbarhet:
Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Policy jämställdhet och mångfald