Fredrik Norell

Key Account Manager On-trade South
Mob: 
+46 (0)72 508 02 52

Här på Hermansson & Co är Fredrik ansvarig säljare för försäljningen i södra Sverige. Fredrik utgår från Varberg och hans distrikt sträcker sig upp till Jönköping och ner
till sydligaste Trelleborg.